قرص لوزن 25 ®

قرص لوزن 25 ®

Dosage form:F.C Tab Losartan 25mg گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

کپسول مبورین 200

کپسول مبورین 200

گروه درمانی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی

کپسول ریواستیگمین

 	 	کپسول ریواستیگمین

گروه درمانی: Parasympathomimetics پاراسمپاتومیمتیک ها

قرص کارویدال ® 12.5 میلی گرم

 	قرص کارویدال ® 12.5 میلی گرم

Dosage form :Scored tablet گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

قرص کارویدال ® 6.25 میلی گرم

قرص کارویدال ® 6.25 میلی گرم

Dosage form :Scored tablet گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

کپسول ایتراکونازول

کپسول ایتراکونازول

کپسول ایتراکونازول 100 میلی گرم ضد قارچ گروه درمانی: Antifungals داروهای ضد قارچ

کپسول ونولا ایکس ال 37.5 ®

 	 	کپسول ونولا ایکس ال 37.5 ®

کپسول ونلافاکسین 37.5 میلی گرمی گروه درمانی: Antidepressants داروهای ضد افسردگی

قرص تیراستال ®

 	 	قرص تیراستال ®

لوتیراستام (500 میلی گرمی) دسته دارویی: ضد تشنج گروه درمانی: ضد تشنج

قرص اکسدرال ®

قرص اکسدرال ®

استامینوفن 250/آ.اس.آ.250/ کافئین 65

قرص استامینوفن 325

قرص استامینوفن 325

گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

قرص سیپروفلوکساسین 500

قرص سیپروفلوکساسین 500

گروه درمانی: Antibacterials داروهای ضد باکتری

کپسول آلفن اس آر 100 ®

 	 	کپسول آلفن اس آر 100 ®

گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها