خط مشی البرزدارو

خط مشی البرزدارو

  • 1395/08/18

ادامه
مدیر عامل

مدیر عامل

  • 1395/08/02

آقای مهندس علی مرتضوی

ادامه
ارزشهای سازمانی

ارزشهای سازمانی

  • 1395/07/26

ادامه
قائم مقام مدیرعامل

قائم مقام مدیرعامل

  • 1395/07/17

آقای الیاس کهزادی

ادامه
چارت رسمی شرکت البرزدارو

چارت رسمی شرکت البرزدارو

  • 1395/07/05

ادامه
البرزدارو

البرزدارو

  • 1395/04/06

شرکت دارو سازی البرزدارو ...

ادامه
مسئول فنی

مسئول فنی

  • 1395/03/18

آقای دکتر حسین اسمعیلی

ادامه
مدیر امور اداری و منابع انسانی

مدیر امور اداری و منابع انسانی

  • 1395/03/18

آقای مهندس محمدرضا صادقی

ادامه
مدیر صادرات

مدیر صادرات

  • 1395/03/18

خانم مهندس فاطمه امینیان

ادامه
مدیر تولید و بهره برداری

مدیر تولید و بهره برداری

  • 1394/11/28

آقای دکتر پیروز کارگر

ادامه