مدیر عامل

مدیر عامل

 • 1395/08/02

آقای مهندس علی مرتضوی

ادامه
قائم مقام مدیرعامل

قائم مقام مدیرعامل

 • 1395/07/17

آقای الیاس کهزادی

ادامه
مسئول فنی

مسئول فنی

 • 1395/03/18

آقای دکتر حسین اسمعیلی

ادامه
مدیر امور اداری و منابع انسانی

مدیر امور اداری و منابع انسانی

 • 1395/03/18

آقای مهندس محمدرضا صادقی

ادامه
مدیر صادرات

مدیر صادرات

 • 1395/03/18

خانم مهندس فاطمه امینیان

ادامه
مدیر تولید و بهره برداری

مدیر تولید و بهره برداری

 • 1394/11/28

آقای دکتر پیروز کارگر

ادامه
مدیر فروش

مدیر فروش

 • 1394/11/28

آقای دکتر امیرعباس یعقوبی

ادامه
مدیر تحقیقات و فرمولاسیون

مدیر تحقیقات و فرمولاسیون

 • 1394/11/28

خانم دکتر فریده محمودزاده

ادامه
مدیر حراست

مدیر حراست

 • 1394/11/28

آقای مهندس نعمت الله دهقان نژاد

ادامه
مدیر حسابرسی داخلی

مدیر حسابرسی داخلی

 • 1394/11/28

آقای ناصر اکبری

ادامه
مدیر تضمین کیفیت

مدیر تضمین کیفیت

 • 1394/11/28

آقای دکتر احسان الله صادقی

ادامه
مدیر پروژه های عمرانی

مدیر پروژه های عمرانی

 • 1394/11/28

آقای مهندس پیمان ملکی

ادامه