اسلایدر محصولات البرزدارو

اسلایدر محصولات البرزدارو

ادامه
جشن های سالگرد تاسیس البرزدارو

جشن های سالگرد تاسیس البرزدارو

ادامه
بازدید دانشجویان داروسازی از البرزدارو

بازدید دانشجویان داروسازی از البرزدارو

ادامه
مسابقات ورزشی البرزدارو

مسابقات ورزشی البرزدارو

ادامه
برگزاری آزمون استخدامی البرزدارو

برگزاری آزمون استخدامی البرزدارو

ادامه
دوره های آموزشی البرزدارو

دوره های آموزشی البرزدارو

ادامه
مانور اطفاء حریق البرزدارو

مانور اطفاء حریق البرزدارو

ادامه
پروژه فرآورده های تزریقی البرزدارو

پروژه فرآورده های تزریقی البرزدارو

ادامه
پروژه جامدات البرزدارو

پروژه جامدات البرزدارو

ادامه