جشن البرزدارو سال 94

جشن البرزدارو سال 94

  • 1395/09/22

شرکت داروسازی البرزدارو هر ساله به پاس زحمات مدیران و پرسنل زحمت کش و بزرگداشت سالگرد تاسیس شرکت، در 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی پر شکوه انقلاب اسلامی، جشنی را برگزار کرده و از پرسنل زحمت کش قدردانی بعمل آورده می شود.

ادامه
جشن البرزدارو سال 93

جشن البرزدارو سال 93

  • 1395/09/21

شرکت داروسازی البرزدارو هر ساله به پاس زحمات مدیران و پرسنل زحمت کش و بزرگداشت سالگرد تاسیس شرکت، در 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی پر شکوه انقلاب اسلامی، جشنی را برگزار کرده و از پرسنل زحمت کش قدردانی بعمل آورده می شود.

ادامه
جشن البرزدارو سال 92

جشن البرزدارو سال 92

  • 1395/09/21

شرکت داروسازی البرزدارو هر ساله به پاس زحمات مدیران و پرسنل زحمت کش و بزرگداشت سالگرد تاسیس شرکت، در 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی پر شکوه انقلاب اسلامی، جشنی را برگزار کرده و از پرسنل زحمت کش قدردانی بعمل آورده می شود.

ادامه
جشن البرزدارو سال 91

جشن البرزدارو سال 91

  • 1395/09/21

شرکت داروسازی البرزدارو هر ساله به پاس زحمات مدیران و پرسنل زحمت کش و بزرگداشت سالگرد تاسیس شرکت، در 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی پر شکوه انقلاب اسلامی، جشنی را برگزار کرده و از پرسنل زحمت کش قدردانی بعمل آورده می شود.

ادامه