آمپول آلفن ®


Injectable solution Diclofenac sodium 75 mg/3ml گروه درمانی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها


موارد مصرفدیكلوفناك سدیم در درد و التهاب ناشی از بیماری روماتیسمی شامل آرترین جوانان و دیگر اختلالات عضلانی-اسكلتی، دردهای بعد از جراحی و نیز نقرس حاد به كار می رود.

مكانیسم اثر


دیكلوفناك از مهار كننده های قوی آنزیم سیكلواكسیژناز است. این دارو همچنین پروستاگلندین ها، پروستاسایكلین و ترومبوكسان را كاهش می دهد.


 
هشدارها


1. در بیماران دچار اختلالات كلیوی، كبدی یا قلبی، با احتیاط و با حداقل میزان ممكن به كار رود. در ضمن وضعیت عملكرد كلیه مرتباً كنترل گردد.

2. در بیماران دچار زخم معده فعال از مصرف خودداری شود. همچنین بیماران با سابقه زخم بهتر است از مصرف این دارو پرهیز نموده و در صورت بروز صدمات معده ای- روده ای مصرف آن قطع گردد.

3. این دارو در افراد پیر و همچنین افرادی كه سابقه حمله آسم و حساسیتی دارند با احتیاط مصرف شود.

طی 2 سال گذشته گزارشات متعددی از فلج ناشی از تزریق دیكلوفناك در كودكان زیر 13 سال به مركز ثبت و بررسی عوارض جانبی داروها ارسال شده است.


 
فارماكوكینتیك


دیكلوفناك از راه های خوراكی یا ركتوم به طور كامل جذب می گردد. حداكثر غلظت سرمی 2 ساعت بعد از مصرف خوراكی ایجاد می شود. اتصال پروتئینی دارو 99 درصد بوده و متابولیت های دارو غیر فعال و نیمه عمر آن 2 ساعت است. دارو عمدتاً از راه ادرار دفع می گردد.


 
موارد منع مصرف


در بیماران حساس به ASA یا دیگر داروهای NSAID و بیماران دچار پورفیری كبدی نباید مصرف شود.


 
عوارض جانبی


عوارض گوارشی شامل تهوع، اسهال، و نیز گاهگاهی خونریزی یا زخم ممكن است بروز نماید. واكنشهای آلرژیك بویژه آنژیوادم، برونكواسپاسم و بثورات جلدی و نیز عوارضی نظیر سرگیجه، سردرد، اختلالات شنوایی مانند وزوز گوش و دفع خون در ادرار ممكن است ایجاد گردد.

طی 2 سال گذشته گزارشات متعددی از فلج ناشی از تزریق دیكلوفناك در كودكان زیر 13 سال به مركز ثبت و بررسی عوارض جانبی داروها ارسال شده است.
تداخل های دارویی


در مصرف همزمان با مهاركننده های انزیم تبدیل كننده آنژیوتانسین(ACE)، سبب مهار اثر ضد فشار خون این داروها گردیده، و احتمالاً خطر نارسایی كلیوی و هیپركالمی را افزایش می دهد. مصرف داروهای ضد میكروبی از دسته كینولون ها همراه دیكلوفناك خطر بروز تشنج را افزایش می دهند. خطر سمیت كلیوی در صورت مصرف همزمان سیكلوسپورین و دیكلوفناك افزایش می یابد. دفع لیتیوم و نیز احتمالاً متوتركسات به وسیله این دارو كاهش یافته، سمیت آنها افزایش می یابد.


 
نكات قابل توصیه


1. در سابقه زخم معده یا اختلالات شدید كبدی با احتیاط مصرف شود.

2. در محل تزریق ممكن است درد و گاهگاهی صدمات بافتی ایجاد گردد.

3. مصرف شیاف ممكن است سبب تحریك موضعی گردد.

4. شكل تزریقی این دارو در كودكان زیر 13 سال نباید مصرف شود.
مقدار مصرف
تزریق در عمق عضلات سرین، در حالات حاد و بعد از جراحی به میزان mg/day 75 (یك بار و در حالات شدید دوبار در روز) و حداكثر 2 روز انجام می شود. در كولیك حالب ها 75 میلی گرم تزریق می شود كه در صورت لزوم 30 دقیقه بعد تكرار می گردد.

شیاف: به میزان 100 میلی گرم و معمولاً در شب استعمال می شود.