تصاویر

قرص پیراستام


Scored Film Coated Tablet:۸۰۰mgموارد مصرف
ازاین داروبه عنوان عامل کمکی دردرمان صرع میوکلونیک (بامنشاءقشرمخ )دربزرگسالان بکارمی رود.
مكانیسم اثر
پیراستام بااثربرسیستم عصبی مرکزی ،قشرمخ رادرمقابل هیپوکسی محافظت می کند.
موارد منع مصرف
درصورت اختلالات کبدی ،اختلالات شدیدکلیوی ،حاملگی وشیردهی ،وحساسیت مفرط نسبت به دارونبایدازاین فرآورده استفاده کرد.
عوارض جانبی
خستگی ،عصبانیت ،اختلال رفتاری ،اسهال ،افزایش وزن ،خواب آلودگی یابی خوابی ،عصبانیت ،افسردگی وبثورات پوستی ازعوارض جانبی این داروهستند.
نكات قابل توصیه
۱-ازقطع ناگهانی مصرف داروخودداری نمائید.

۲-مصرف درسالمندان وبیماران مبتلابه اختلالات کلیوی بایدبااحتیاط انجام شود.
مقدار مصرف
بزرگسالان :درابتدا،۷/۲g/day در۳-۲ نوبت منقسم مصرف شود.این مقدارقابل افزایش تا۲۰g/day(افزایش روزانه ۸/۴گرم هر۴-۳روزیک بار) می باشد.سپس مقدارمصرف کاهش داده می شود.

محصولات مشابه