پلی پیل-وی

بیماری های قلبی عروقی، به عنوان شایع ترین بیماری مزمن در ایران و شایع ترین علت مرگ، مسبب نزدیک به ۵۰% از مرگ و میر افراد میانسال و مسن در کشور می باشد و درمان این بیماری ها و عوارض آنها، بخش قابل توجهی از هزینه های دارو و درمان کشور را به خود اختصاص داده است. بر این اساس پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های بهداشتی در کشور های در حال توسعه در آمده و میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری ها در کشورهای توسعه یافته به طور تدریجی در حال کاهش است. بر اساس نتایج مطالعات انجام شده استفاده از فراورده دارویی حاوی آتورواستاتین، سه داروی کاهنده فشار خون شامل تیازید و بتابلاکر و مهارکنندهACE) هر یک در نصف دوز معمول)، فولیک اسید و آسپیرین به عنوان پیشگیری اولیه در افراد بالای ۵۵ سال، می تواند ۸۸ درصد موارد بیماری ایسکمیک قلب ( با حدود اطمینان ۸۴ تا ۹۱ درصد) و ۸۰ درصد موارد سکته قلبی را ( با حدود اطمینان ۷۱ تا ۸۷ درصد) کاهش دهد و تا ۱۰ سال بر عمر مفید این افراد بیفزاید. به منظور افزایش adherence، پیشنهاد شده است که مجموعه ای از این دارو ها با دوز های مؤثر مشخص در ترکیبی تحت عنوان Polypill گردآوری شده و جهت جلوگیری از بروز بیماریهای قلبی- عروقی و فاکتورهای خطر آنها مورد استفاده قرار گیرد. در مطالعه مرور سیستماتیک که در کشور توسط پژوهشکده تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجام رسیده است نشان داده شده که داروی پلی پیل میتواند مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی را به میزان ۳۰-۵۳% کاهش دهد.

شرکت البرز دارو افتخار دارد پس از قریب ده سال مشارکت در این مطالعه سلامت محور موقف به اخذ پروانه تولید دو محصول پلی پیل E و پلی پیل V شده است.

پلی پیل E: شامل آسپیرین (۸۱ میلی گرم)، انالاپریل (۵ میلی گرم)، آتورواستاتین (2۰ میلی گرم) و هیدروکلروتیازید (5/12 میلی گرم)

پلی پیلV: (که در افراد دارای عارضه جانبی پلی پیل E از جمله سرفه ناشی از انالاپریل استفاده می شود): شامل آسپیرین (۸۱ میلی گرم)، والزارتان (۴۰ میلی گرم)،

آتورواستاتین (2۰ میلی گرم) و هیدروکلروتیازید (5/12 میلی گرم) "